Om næringsrådet

Rakkestad Næringsråd er næringslivets egen organisasjon som fremmer næringsutvikling, sysselsetting og en positiv samfunnsutvikling i Rakkestad. Vi skal være relevante og legge forholdene til rette for fremtidig næringsvekst i Rakkestad. Vi har 130 medlemsbedrifter – og vi vokser.

Vårt daglige virke tar utgangspunkt i tre fokusområder:

– Sette dagsorden
Vi skal sette dagsorden i aktuelle næringssaker gjennom møtepunkter, utviklingsprosjekter og media for å sikre at Rakkestad har de kvaliteter som gjør det attraktivt å bo – jobbe og å drive næring her.

– Skape rammebetingelser
Vi skal bidra til å skape langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet gjennom kontakt med kommunens politiske og administrative ledelse.

– Strategisk organisasjonsarbeid
Vi skal være en tilpasningsdyktig organisasjon, for best mulig å kunne ivareta virksomhetenes behov og interesser. Gjennom en solid organisasjon skal vi fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

I Rakkestad har vi vårt helt eget gavekort. Det kan benyttes i mange av våre butikker innen klær, interiør, hobby, landbruk, byggevare, personlig velvære, varehandel og på spisesteder.
Listen over steder utvides og vi oppdaterer kontinuerlig.

I tillegg til gavesummen koster selve kortet med konvolutt kr 20,-.

Her kjøper du gavekortet

Her kan du benytte gavekortet

Bunnpris Rakkestad
Fru Blom
Chili
Apotek1Rakkestad Torg
S.P.A. Hud og Hårdesign
EBS Søm og gardinverksted
Europris
Bohus Rakkestad AS
Rause AS
Rakkestad Bil & Service

Raymonds Diner
M&M frisør AS
Laima Smykkekunst
Solsiden cafe og bistro
Stallen Pizzapub
Retro Rakkestad AS
Høgri Sport og Sko
Kiwi Bergenhus
Ringsby Gartneri
ZAHF senteret

Titt Inn Garn AS
Blomster Flora AS
Harmoni
Rakkestad Sogneselskap SA
Brødrene Haaby
Rakkestad Optikk
Byggmakker Degernes Landbrukslag SA
Montér Rakkestad
Synsam Rakkestad
Rema 1000 Rakkestad

Ønsker du mange gavekort?

Skal du gi gave til mange, som til idrettslaget eller dine medarbeidere, da kan du ta kontakt med Rakkestad Næringsråd. Vi kan klargjøre gavekortene for deg.

Prosjekter

Prosjekt

Kategori

Målgruppe

Status

Næringsvekst i Rakkestad
Kompetanseheving og næringsutvikling
Privat næringsliv
Pågår

Et prosjektsamarbeid finansiert av Viken Fylkeskommune og Rakkestad kommune.
Prosjektet består av 3 delprosjekter: 1. Næringsanalyse, 2. Endringskompetanse og 3. Rekruttering.

Hvilke naturlige forutsetninger har Rakkestad for næringsvekst? Næringsanalysen skal gi oss et faktabasert grunnlag slik at vi iverksetter og prioriterer de rette tiltakene som stimulerer til lokal næringsvekst, bidrar til nødvendig omstilling og rekrutter ønsket arbeidskraft.

Vekstprogram lokalmatprodusenter
Kompetanseheving og næringsutvikling
Matprodusenter med interesse for lokalmat-produksjon
Pågår

Gjennom 4 informasjonsmøter og 4 matmarkeder, herunder Markens Grøde, skal vi i dette prosjektet bidra til at matgründere og matprodusenter får kompetanseheving om ulike fagfelt innen lokalmatproduksjon. Distribusjonskanaler, mentor-ordning, matfaglige råd, design, markedskommunikasjon og emballasje står på agendaen.

Kommunalt Næringsfond
Kompetanseheving
Privat næringsliv
Avsluttet

Gjennom det offentliges tiltakspakke for næringslivet, rigget vi i covid-perioden et prosjekt for å heve egen søke-kompetanse. Prosjektet har gjort oss bedre rigget til å gi målrettede tips og henvisninger til aktuelle tilskuddsordninger for den enkelte bedrift, avhengig av bransje, prosjekt, kompetansebehov, fase og ide.

Som et resultat av prosjektet tilbyr vi nå tips og søke-veiledning til våre medlemsbedrifter. 

Utsikt

Les om Brødrene Haaby, kunstneren Kristine Kaatorp og daglig leder på Østfold Traktor, Anita Sollie.

Les Lina Funderud sitt forslag om å lage en unik fremdriftsplan for kommunens utviklingspotensial.

Bli kjent med Idun og en hverdag med kreativitet, kunnskap og innovasjon.

Bankgården i Rakkestad – et bygg med mangfoldig historie.

I denne utgaven av Utsikt kan du lese om innovasjon, karriere-reiser og næringsutvikling i Rakkestad.

Magasinet gir deg historien om Kristine Degnes sin reise fra frisør til ingeniør og bedriftseier.

Møt gründeren Jon-Helge Lilleng og hvordan en oppsigelse førte til en helt ny kurs i arbeidslivet.

La deg inspirere av Ann-Mari Bjering Strand sin nærhet til yrket sitt.

I denne utgaven av Utsikt kan du lese om næringslivet i Rakkestad og menneskene som skaper det.

Les om dyktige rakstinger og hvilke veier de har valgt.

Roger Gundersen er verktøymaker og designer, og har skapt sin unike arbeidsplass i Rakkestad.

La deg inspirere av fremtidstro, ideer og drivkraften – god lesing.

Næringsprat med ida og even

Oda og Even møter spennende personer som på ulikt vis har jobbet frem egen bedrift eller bidratt aktivt til utvikling av lokalsamfunnet.

Hør om hvordan man gjør et sted attraktivt, om å bygge gode relasjoner, om å utvikle sin bedrift og sine medarbeider.

Møteplasser

Workshop: Søknadsskriving til bedriftsinterne opplæringsmidler

Vil du gi ansatte mer kompetanse?
Informasjonsmøte og workshop der vi bistår bedrifter med søknadsskriving til Vikens tilskuddsordning: Bio-midler.
 
Viken har de siste par år hatt en tilskuddsordning som heter Bedriftsintern opplæring (BIO-midler). Her kan bedrifter søke om støtte til kompetanseheving som kurs, lisenser og annen opplæring.
 
Nå er kriteriene utvidet og satsen forhøyet. Vi inviterer til infomøte og workshop om tilskuddsordningen. Her kan medlemsbedrifter komme og enten lytte til om ordningen er noe for de, eller de kan ringe med pc og starte på den faktiske søknaden. Saksbehandler av ordningen Mari Enh (foto) deltar via teams og vil gå igjennom søknadsskjemaet. Her kan bedriftene følge med, skrive parallelt og stille spørsmål knyttet til deres behov.
 
Målet med ordningen er at bedriften får tilført den kompetansen som er nødvendig for å lykkes med ønsket omstilling som:
– Endringer i bedriftens produksjon og tjenesteutforming
– Endringer i måten bedriften arbeider på
– Etablering i nye markeder.
 
Tilskuddet kan brukes til tiltak som bl.a. å leie inn ekstern kursholder inn til bedriften og til å få dekket lønnskostnader for ansatte i den tiden de deltar på opplæringen. Ordningen dekker opp til 70 % av kostnadene.
Tid: Torsdag 12. mai 2022, 09:00 – 11:00
Sted: Storgata 13, Rakkestad