Om næringsrådet

Rakkestad Næringsråd er næringslivets egen organisasjon som fremmer næringsutvikling, sysselsetting og en positiv samfunnsutvikling i Rakkestad. Vi skal være relevante og legge forholdene til rette for fremtidig næringsvekst i Rakkestad. Vi har 130 medlemsbedrifter – og vi vokser.

Vårt daglige virke tar utgangspunkt i tre fokusområder:

– Sette dagsorden
Vi skal sette dagsorden i aktuelle næringssaker gjennom møtepunkter, utviklingsprosjekter og media for å sikre at Rakkestad har de kvaliteter som gjør det attraktivt å bo – jobbe og å drive næring her.

– Skape rammebetingelser
Vi skal bidra til å skape langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet gjennom kontakt med kommunens politiske og administrative ledelse.

– Strategisk organisasjonsarbeid
Vi skal være en tilpasningsdyktig organisasjon, for best mulig å kunne ivareta virksomhetenes behov og interesser. Gjennom en solid organisasjon skal vi fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

I Rakkestad har vi vårt helt eget gavekort. Det kan benyttes i mange av våre butikker innen klær, interiør, hobby, landbruk, byggevare, personlig velvære, varehandel og på spisesteder.
Listen over steder utvides og vi oppdaterer kontinuerlig.

I tillegg til gavesummen koster selve kortet med konvolutt kr 20,-.

Her kjøper du gavekortet

Her kan du benytte gavekortet

Apotek1Rakkestad Torg
Blomster Flora AS
Bohus Rakkestad AS
Brødrene Haaby
Brødrene Ringstad AS
Bunnpris Rakkestad
Byggmakker Degernes Landbrukslag SA
EBS Søm og gardinverksted
Europris
Fru Blom

Harmoni
Høgri Sport og Sko
Irenes Mote AS, Chilli
Kiwi Bergenhus
Laima Smykkekunst
M&M frisør AS
Montér Rakkestad
Rakkestad Bil & Service
Rakkestad Sogneselskap SA
Rakkestad Optikk

Rause AS
Raymonds Diner
Rema 1000 Rakkestad
Retro Rakkestad AS
Ringsby Gartneri
S.P.A. Hud og Hårdesign
Stallen Pizzapub
Synsam Rakkestad
Titt Inn Garn AS
Vestre Knolden Gård
ZAHF senteret

Ønsker du mange gavekort?

Skal du gi gave til mange, som til idrettslaget eller dine medarbeidere, da kan du ta kontakt med Rakkestad Næringsråd. Vi kan klargjøre gavekortene for deg.

Prosjekt

Kategori

Målgruppe

Status

Jordhelseprosjektet
Landbruk
Landbruksnæringen
Pågår

Bakgrunn for prosjektet og problembeskrivelse

  • Landbruket bør prioritere dyrkingsformer som fremmer god jordhelse.
  • Vanlig dyrkingspraksis fører ofte til at moldinnholdet i jorda blir langsomt redusert. Dette gir svakere jordaggregater og dermed økt jorderosjon og dårligere vannkvalitet. Videre tapes karbon til atmosfæren.
  • Bedre jordstruktur vil resultere i bedre vannkvalitet.
  • Økende problemer med jordpakking. Dette gir svakere rotutvikling hos plantene og hemmer gassutvekslingen i jorda.
  • Vi har hatt for lite søkelys på jordbiologien. Sopp og bakterier har større betydning for jordhelse og næringstilgang enn vi har vært klar over.
  • Bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler representerer store kostnader og påvirker jordkvaliteten.
  • Jordas muligheter til å fange karbon gjennom fotosyntesen i plantene kan utnyttes bedre.

Klikk her for å lese PROSJEKTDIREKTIV JORDHELSEPROSJEKTET

Næringsvekst i Rakkestad
Kompetanseheving og næringsutvikling
Privat næringsliv
Pågår

Et prosjektsamarbeid finansiert av Viken Fylkeskommune og Rakkestad kommune.
Prosjektet består av 3 delprosjekter: 1. Næringsanalyse, 2. Endringskompetanse og 3. Rekruttering.

Hvilke naturlige forutsetninger har Rakkestad for næringsvekst? Næringsanalysen skal gi oss et faktabasert grunnlag slik at vi iverksetter og prioriterer de rette tiltakene som stimulerer til lokal næringsvekst, bidrar til nødvendig omstilling og rekrutter ønsket arbeidskraft.

Vekstprogram lokalmatprodusenter
Kompetanseheving og næringsutvikling
Matprodusenter med interesse for lokalmat-produksjon
Pågår

Gjennom 4 informasjonsmøter og 4 matmarkeder, herunder Markens Grøde, skal vi i dette prosjektet bidra til at matgründere og matprodusenter får kompetanseheving om ulike fagfelt innen lokalmatproduksjon. Distribusjonskanaler, mentor-ordning, matfaglige råd, design, markedskommunikasjon og emballasje står på agendaen.

Kommunalt Næringsfond
Kompetanseheving
Privat næringsliv
Avsluttet

Gjennom det offentliges tiltakspakke for næringslivet, rigget vi i covid-perioden et prosjekt for å heve egen søke-kompetanse. Prosjektet har gjort oss bedre rigget til å gi målrettede tips og henvisninger til aktuelle tilskuddsordninger for den enkelte bedrift, avhengig av bransje, prosjekt, kompetansebehov, fase og ide.

Som et resultat av prosjektet tilbyr vi nå tips og søke-veiledning til våre medlemsbedrifter. 

Utsikt

Les om Brødrene Haaby, kunstneren Kristine Kaatorp og daglig leder på Østfold Traktor, Anita Sollie.

Les Lina Funderud sitt forslag om å lage en unik fremdriftsplan for kommunens utviklingspotensial.

Bli kjent med Idun og en hverdag med kreativitet, kunnskap og innovasjon.

Bankgården i Rakkestad – et bygg med mangfoldig historie.

I denne utgaven av Utsikt kan du lese om innovasjon, karriere-reiser og næringsutvikling i Rakkestad.

Magasinet gir deg historien om Kristine Degnes sin reise fra frisør til ingeniør og bedriftseier.

Møt gründeren Jon-Helge Lilleng og hvordan en oppsigelse førte til en helt ny kurs i arbeidslivet.

La deg inspirere av Ann-Mari Bjering Strand sin nærhet til yrket sitt.

I denne utgaven av Utsikt kan du lese om næringslivet i Rakkestad og menneskene som skaper det.

Les om dyktige rakstinger og hvilke veier de har valgt.

Roger Gundersen er verktøymaker og designer, og har skapt sin unike arbeidsplass i Rakkestad.

La deg inspirere av fremtidstro, ideer og drivkraften – god lesing.

Utsikt er denne gangen viet årets store messe i Rakkestad, nemlig Markens Grøde.

I Rakkestad er det mange dyktige mennesker. Finsnekker Engebretsen leverer innredning etter kundens ønsker, designer Agnete Tjerbo lar seg inspirere av naturens former og Kjell Ringstad er familiens tredje generasjon med yrket slakter og med lidenskap for faget.

I magasinet finner du hele programmet og kart over messeområdet.

Velkommen til Markens Grøde med fokus på mat, kultur og landbruk, opplev spennende og lærerike aktiviteter – og bli med på fest!

Næringsprat med ida og even

Ida og Even møter spennende personer som på ulikt vis har jobbet frem egen bedrift eller bidratt aktivt til utvikling av lokalsamfunnet.

Hør om hvordan man gjør et sted attraktivt, om å bygge gode relasjoner, om å utvikle sin bedrift og sine medarbeider.

Møteplasser

Næringsfrokost 7. juni 2023

Velkommen til Næringsfrokost!

Frokost fra Brødr. Ringstad serveres fra 07:30.
Programmet på scenen starter 08:00.

Program

Carbon Centric
I mars kom nyheten om at Carbon Centric har hentet inn 120 millioner kroner i investorkapital. Dermed ligger alt til rette for å bygge det planlagte karbonfangstanlegget i Rakkestad – det første i sitt slag – på verdensbasis.
Til oss kommer styremedlem i Carbon Centric, Anna Sara Fjeld for å presentere anleggets funksjon. Hva er innsatsfaktorene, hva blir produktet, hva er miljøgevinsten?

Fjeld er siviløkonom bosatt i Sarpsborg og hun jobber til daglig i Østfold Energi, en av eierne til Carbon Centric.
Planen er at anlegget i Rakkestad skal være etablert og klart til å fange CO2 i løpet av første halvår 2024, med en årlig fangstkapasitet på 10.000 tonn pr. år. Det tilsvarer det årlige utslippet fra mellom 4.000 og 6.000 fossildrevne personbiler.

Depo Solutions AS
Depo Solutions AS er et teknologiselskap med en patentert prosess for å omdanne plastavfall til verdier, slik som diesel eller strøm. Det nåværende produksjonsanlegget i Wegberg Tyskland er kjøpt opp og man har etablert Depo Solutions Norge AS, for å videreutvikle denne teknologien. Sigurd Slåttland kommer til oss for å fortelle om dette prosjektet, og om planene for et pilotanlegg som skal bygges på Industriområdet på Rudskogen.

Idun Rakkestad
I Rakkestad jobber 115 personer i næringsmiddelindustrien. 40 av disse har sin arbeidsplass på Idun Industrier i Sagveien 4.

På frokostmøte kommer fabrikksjef Marie Rognerud Fried og gir oss et innblikk i fabrikkens utvikling de siste årene, om satsningen på produktutvikling, om trender og marked.

Godt arbeidsmiljø
Ledelse gjør en forskjell!
Hvordan du kan få mer av trivsel og jobbinnsats, og mindre av jobbstress og sykefravær?
Hvordan du kan møte stadig mer krevende konkurranse om medarbeidere?

Geir Aune kommer til vårt frokostmøte for å dele sin kunnskap om å skape godt arbeidsmiljø gjennom ledelse.

AOF Østfold
Studieforbundet AOF Østfold har formidlet kunnskap og kultur i over 60 år og er en kjent kursarrangør for mange.

Til oss kommer de og gir en presentasjon av hva de har å tilby næringslivet i Rakkestad og omegn.
AOF Østfold har mange spennende utdanninger som treffer næringslivet godt, mange av disse er fullfinansiert av det offentlige.

Rekruttering og markedsarbeid i NAV Rakkestad
NAV har flere verktøy enn du kanskje tror. De har en rekke virkemidler tilgjengelig for lokalt næringsliv, enten du har ansatte som kan stå i fare for å falle ut av arbeidslivet, eller du vil gi nye arbeidssøkere en sjanse til å komme i jobb. Ved sistnevnte eksempel kan NAV i mange tilfeller bidra med kompensasjon av lønn og hjelp til å tilrettelegge arbeidsplassen.

Til vårt frokostmøte kommer ansatte fra NAV Rakkestad for å forklare:

• Om resultatene fra bedriftsundersøkelsen 2022 – hvilke bransjer trenger arbeidskraft, og kan det ha betydning for din bedrift?
• Hvordan Nav og markedskontakten kan finne relevant arbeidskraft for din virksomhet
• Våre virkemidler og verktøykasse for rekruttering og arbeidsinkludering
• Om jobbspesialister ved Nav Rakkestad, og en arbeidsgivers erfaringer fra samarbeid med en jobbspesialist

Tid: Onsdag 7. juni 2023, 07:30 – 10:30
Sted: Festsalen, Rådhusveien 8, 1890 Rakkestad
Klikk her for påmelding

Foredrag om lederskap med John Hammermark

Rakkestad Næringsråd og Marker Sparebank inviterer til foredrag med hele Norges kaptein, John Hammermark.

Velkommen til foredrag i kulturhuset. Det vil være åpent for bespisning mellom kl. 16:00 og kl 18:00.
Meny for kvelden vil lanseres litt nærmere arrangementsdagen.
Bordreservasjon sendes: kantine@brodr-ringstad.no

Kl. 18:00 ønsker vi dere alle velkommen til et foredrag for privat og offentlig sektor, der kapteinen fra TV2s Kompani Lauritzen holder et foredrag om ledelse:

• Hva skal til for at en leder står trygt i seg selv, sine beslutninger og konstruktivt håndterer friksjonen som alltid oppstår der mennesker daglig møtes.

• For at team skal lykkes, må individene prestere, inkludert lederen. Men intet team kommer i mål hvis man ikke vet hvor man skal og hvordan man skal komme seg dit.

• En leder går foran og inspirerer, engasjerer og overbeviser – eksempelets makt.

• Hvordan bør man tenke, hvordan samhandler man og hvordan skal man jobbe for å skape de verdiene organisasjonen jakter.

• Kraften som ligger i tillit og delegering, arbeidstrivsel og samhold, åpenhet og feedback, samt sterk vilje til å løse oppdrag.

• Hvordan unngår man som sjef å bli saksbehandler på steroider. Hvorfor plage organisasjonen med overdreven rapportering i jakten på en bedøvende illusjon om kontroll.

Billettpris for alle: kr 300,- + billettavgift.

Billetter kan også kjøpes på Rakkestad kino og Rakkestad bibliotek i deres åpningstider og i kulturhuset på arrangementsdagen.

Tid: Fredag 27. oktober 2023, 16:00
Sted: Festsalen, Rådhusveien 8, 1890 Rakkestad
Klikk her for billett.
Se programmet på Kulturhusets sider.