Om Næringsrådet

Rakkestad Næringsråd er næringslivets egen organisasjon som fremmer næringsutvikling, sysselsetting og en positiv samfunnsutvikling i Rakkestad. Vi skal være relevante og legge forholdene til rette for fremtidig næringsvekst i Rakkestad. Vi har 130 medlemsbedrifter – og vi vokser.

Vårt daglige virke tar utgangspunkt i tre fokusområder:

– Sette dagsorden
Vi skal sette dagsorden i aktuelle næringssaker gjennom møtepunkter, utviklingsprosjekter og media for å sikre at Rakkestad har de kvaliteter som gjør det attraktivt å bo – jobbe og å drive næring her.

– Skape rammebetingelser
Vi skal bidra til å skape langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet gjennom kontakt med kommunens politiske og administrative ledelse.

– Strategisk organisasjonsarbeid
Vi skal være en tilpasningsdyktig organisasjon, for best mulig å kunne ivareta virksomhetenes behov og interesser. Gjennom en solid organisasjon skal vi fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

Kontakt oss

Besøksadresse

Kontakt

Send beskjed

Styret 2021-2022

Styreleder
Odd Arvid Bjørnstad – Bjørnstad Bygg AS
e-post: odd.arvid@bjornstad-bygg.no tlf: 913 93 826

Nestleder
Kristine Degnes – WIDE Industrier

Medlemmer
Richard Aaserud – Marker Sparebank
Ole Torp – Mjørud Industrier
Marie Rognerud Fried – Idun Industrier
Even H. Kaalstad – EHK-kreativ Even H. Kaalstad
Marius Finpå – Tjerbo Torvfabrikk
Maria Hereid Kristiansen – Rakkestad Næringsråd
Hartvig Velund – Velund AS
Irene larsen – Rakkestad Handelstand
Anne Kristin Syverstad – Rakkestad og Degernes Bondelag

Daglig leder
Ida Marie Ruud Stemmedalen