Om Næringsrådet

Rakkestad Næringsråd er næringslivets egen organisasjon som fremmer næringsutvikling, sysselsetting og en positiv samfunnsutvikling i Rakkestad. Vi skal være relevante og legge forholdene til rette for fremtidig næringsvekst i Rakkestad. Vi har 140 medlemsbedrifter – og vi vokser.

Vårt daglige virke tar utgangspunkt i tre fokusområder:

– Sette dagsorden
Vi skal sette dagsorden i aktuelle næringssaker gjennom møtepunkter, utviklingsprosjekter og media for å sikre at Rakkestad har de kvaliteter som gjør det attraktivt å bo – jobbe og å drive næring her.

– Skape rammebetingelser
Vi skal bidra til å skape langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet gjennom kontakt med kommunens politiske og administrative ledelse.

– Strategisk organisasjonsarbeid
Vi skal være en tilpasningsdyktig organisasjon, for best mulig å kunne ivareta virksomhetenes behov og interesser. Gjennom en solid organisasjon skal vi fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

Kontakt oss

Besøksadresse

Kontakt

Send beskjed

Ansatte

Daglig leder
Ida Marie Ruud Stemmedalen
ida@rakkestadnaringsrad.no 
97511992

Kommunikasjons- og markedsleder
Maria Hereid Kristiansen
maria@rakkestadnaringsrad.no
97532823

Styret 2023-2024

Styreleder
Kristine Degnes – WIDE Industrier
e-post: kristine@wide.no
tlf: 936 53 510

Nestleder
Ole Torp – Mjørud AS

Medlemmer
Richard Aaserud – Marker Sparebank
Marie Rognerud Fried – Idun Industrier
Even H. Kaalstad – EHK-kreativ Even H. Kaalstad
Anne Kristin Syverstad – Rakkestad og Degernes Bondelag
Janet Evju – Grønn Gjødsel AS
Vidar Mellegård – Etonor Invest AS
Håvard Larsson – Rakkestad Tre og Betong AS 
Arne Gjulem – Family Sports Club Rakkestad AS
Rakkestad Handelsstand – representant fra styret