Om Næringsrådet

Rakkestad Næringsråd er næringslivets egen organisasjon som fremmer næringsutvikling, sysselsetting og en positiv samfunnsutvikling i Rakkestad. Vi skal være relevante og legge forholdene til rette for fremtidig næringsvekst i Rakkestad. Vi har 130 medlemsbedrifter – og vi vokser.

Vårt daglige virke tar utgangspunkt i tre fokusområder:

– Sette dagsorden
Vi skal sette dagsorden i aktuelle næringssaker gjennom møtepunkter, utviklingsprosjekter og media for å sikre at Rakkestad har de kvaliteter som gjør det attraktivt å bo – jobbe og å drive næring her.

– Skape rammebetingelser
Vi skal bidra til å skape langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet gjennom kontakt med kommunens politiske og administrative ledelse.

– Strategisk organisasjonsarbeid
Vi skal være en tilpasningsdyktig organisasjon, for best mulig å kunne ivareta virksomhetenes behov og interesser. Gjennom en solid organisasjon skal vi fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

Kontakt oss

Besøksadresse

Kontakt

Send beskjed

Ansatte

Daglig leder
Ida Marie Ruud Stemmedalen
ida@rakkestadnaringsrad.no
97511992

Kommunikasjons- og markedsleder
Maria Hereid Kristiansen
maria@rakkestadnaringsrad.no
97532823

Styret 2021-2022

Styreleder
Odd Arvid Bjørnstad – Bjørnstad Bygg AS
e-post: odd.arvid@bjornstad-bygg.no tlf: 913 93 826

Nestleder
Kristine Degnes – WIDE Industrier

Medlemmer
Richard Aaserud – Marker Sparebank
Ole Torp – Mjørud Industrier
Marie Rognerud Fried – Idun Industrier
Even H. Kaalstad – EHK-kreativ Even H. Kaalstad
Marius Finpå – Tjerbo Torvfabrikk
Maria Hereid Kristiansen – Rakkestad Næringsråd
Hartvig Velund – Velund AS
Irene larsen – Rakkestad Handelstand
Anne Kristin Syverstad – Rakkestad og Degernes Bondelag