Lokalmat-skole for matgründere

Høsten 2021 inviterer Stiftelsen Norsk Mat i samarbeid med lokalmatnettverket Guldkorn, nystartede lokalmatprodusenter i Østfoldregionen til en lokalmatskole. Skolen består av 3 samlinger med ulike fokusområder.

Rakkestad og Degernes Bondelag kan gjennom sitt nye lokalmat-prosjekt tilby matgründere fra Rakkestad en svært gunstig deltakeravgift.
Lokalmatskolen har kun 15 plasser og tematikk er bl.a. kommersialisering av produkter, salgsteknikker, kalkyler, prisliste-strategi og kjedeforhandlinger.

Opprinnelig kursavgift er 3500,- men gjennom lokalmat-prosjektet kan Rakkestad-gründere delta for kun 1500,-.

Ønsker du mer info? Kontakt oss på post@rakkestadnaringsrad.no

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Flere nyheter

UTSIKT – nytt magasin

Første utgave av Utsikt er ute, vårt magasin om næringsliv, fremtidstro og flinke rakstinger. Du finner den trykte utgaven ved flere spisesteder og matbutikker i

Ny lokal utlysning til næringslivet

Faller din bedrift utenom de ordinære kompensasjonsordningene? Er du hardt rammet av smitteverntiltak (som delvis eller hel nedstengning)? Eller er du innen næringene servering, opplevelser eller arrangement? Nå skal 1,9 mill. kroner deles ut til lokalt næringsliv.

Digitalt årsmøte

Rakkestad Næringsråd avholder årsmøte via Teams 07.04.21. Saker til årsmøtet må være styret eller daglig leder i hende innen 15.03.20

Send beskjed