Støtte til kompetanseheving

Dette kan være en god mulighet for Rakkestad-bedrifter til å omstille sin virksomhet. Formålet med støtteordningen er å bidra til kompetanseheving hos ansatte og omstilling av bedriften. Ordningen forvaltes av Viken Fylkeskommune og bedrifter kan søke opptil kr 700.000 i støtte. Tiltak man kan søke om er  blant annet:

– Endring til nye produkter, tjenester og markeder
– Styrking av digitale ferdigheter
– Norskopplæring

Klikk her for informasjon og søknadsskjema. Vi bistår medlemsbedrifter i søknadsprosessen, kontakt oss på post@rakkestadnaringsrad.no

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Flere nyheter

UTSIKT – nytt magasin

Første utgave av Utsikt er ute, vårt magasin om næringsliv, fremtidstro og flinke rakstinger. Du finner den trykte utgaven ved flere spisesteder og matbutikker i

Ny lokal utlysning til næringslivet

Faller din bedrift utenom de ordinære kompensasjonsordningene? Er du hardt rammet av smitteverntiltak (som delvis eller hel nedstengning)? Eller er du innen næringene servering, opplevelser eller arrangement? Nå skal 1,9 mill. kroner deles ut til lokalt næringsliv.

Digitalt årsmøte

Rakkestad Næringsråd avholder årsmøte via Teams 07.04.21. Saker til årsmøtet må være styret eller daglig leder i hende innen 15.03.20

Send beskjed